Filmkameran

Sensor

Sensorstorlek är en av de viktigaste sakerna i en kamera - ju större sensor desto mer ljus kan kameran fånga upp, något som i sin tur resulterar i mer detaljerade bilder.

En större sensor ger dig en tydligt märkbar skillnad i hur ditt objekt fångas. Den ger dig också ett kortare skärpedjup.


Stort skärpedjup
Litet skärpedjup

Med en större sensor får du ett bättre dynamiskt område (förhållandet mellan det ljusa och det mörka i bilden), mindre brus i bilderna samt bättre prestanda i dåliga ljusförhållanden.


Komprimering

Att en film har upplösningen Full HD (1080p) säger inget om kvaliteten!

Orsaken till att filmer komprimeras är för att storleken på filerna ska bli mindre och mer hanterbara. Kvalitén avgörs i stället bla. av hur pass hårt komprimerad en film är. Det finns fler sätt att komprimera en film men enkelt uttryckt så minskar man på informationen i filmen. Ju hårdare komprimeringen är, desto större är risken för fel i bilden i form av t.ex. fyrkantsblock i svarta områden. Dessutom minskar detaljrikedomen.


Lite komprimerad bild
Hårdare komprimerad bild

När vi redigerar film på Filmbyggarna så jobbar vi med filer som är ca 10 ggr större än slutprodukten. Hur hårt en bild går att komprimera innan den börjar se försämrad ut beror på vilket motiv den har. Ju fler förändringar det är i bilden, desto svårare är den att komprimera. En bild med många förändringar och snabba rörelser där färgerna hela tiden varierar går inte att komprimera lika hårt som en mer stillastående film med bibehållen bildkvalitet.

Bländare

Bländaren avgör hur stor öppningen till sensorn är. Ju mindre bländare, tex 22 släpper in mindre ljus och ger ett större skärpedjup. En större bländare tex 1.8 släpper in mer ljus och ger ett kortare skärpedjup.

Slutartid

Filmkamerans slutartid (hur lång tid bländaren är öppen och släpper in ljus till sensorn) är till skillnad från stillbildskameran fast, oftast på 1/50 sekund om man filmar med 25 bild/sek. Längre tider gör att filmen blir oskarp med släpningar i bild och kortare tider gör bilden lite för skarp och krispig. Detta gör då naturligtvis att det ges mindre utrymme att variera bländarvärdet.

ND-filter

För att öka utrymmet för att variera bländaröppningen så använder man sk. ND-filter. Dessa filter minskar mängden ljus som passerar, utan att påverka vitbalansen (ljusets färgtemperatur). Vissa kameror har inbyggda filter så att man lätt kan ändra ljusinsläppet och bländaren.

Vitbalans

Ljusets färgton varierar beroende på ljuskällan. Färgtemperatur definieras och mäts i kelvin. Hög färgtemperatur svarar mot blåaktiga färgtoner medan låg färgtemperatur motsvarar rödaktiga färgtoner.


Tex. ljuset från ett stearinljus har en färgtemperatur på ca 2 000K och solen mitt på dagen ca 5 600K.


Vitbalans är det färgtemperaturvärde man ställer in kameran på, dvs den färgtemperatur som ett vitt papper ser vitt ut.

Vid redigering av film innebär för stora skillnader i de upplevda färgerna mellan klippen att man får känslan av att bilderna inte riktigt hänger ihop. För att undvika detta så är det viktigt att ljuset och kameran är rätt inställda vid inspelningstillfället. Dessutom är det mycket lättare att färgkorrigera klippen i efterhand ju mindre komprimerade de är.