Budskap och manus

Precis som med all marknadsföring måste du veta målgruppen och vilket budskap du vill nå ut med. Innan man är helt säker på det är det ingen idé att gå vidare. Ibland finns det två målgrupper, som leverantörer och konsumenter. Då kan det vara bättre att göra två filmer med olika budskap, eftersom annars blir informationen irrelevant för den ena målgruppen.


En annan punkt att tänka på är i vilket sammanhang som filmen ska visas i. Visar man filmen på en mässa kommer man exempelvis inte uppfatta ljudet på samma sätt som när man ser filmen på sin dator på kontoret. Filmen gör sig istället bättre med stora tydliga klipp som fånga mässbesökarnas intresse från långt håll. Har man det klart för sig innan produktion får man ett bättre slutresultat.


Den röda tråden i en film kan vara en berättarröst, textning, intervjuer eller att bilden får tala för sig själv.

Filmens längd

Ett vanligt fel man ofta gör är att lägga in all information om ett företag eller en produkt. Problemet är att filmen blir onödigt lång och att den viktigaste informationen försvinner bland alla annan information som ska förmedlas. Är det en kort film på 15–20 sekunder ska det bara vara ett budskap. Är filmen 1–2 minuter kan man ha med 2–3 budskap. Man får känna sig fram vad som känns rätt. Blir det för många budskap är det svårt att skapa en feel-good-känsla och det känns mer som att stapla information. Sedan får du tänka på att det försvinner några sekunder i början av filmen och några i slutet.


Folk är vana från YouTube och Facebook att se korta filmer.

Undersökningar har visat att ungefär 10% stänger av en film som är längre än en minut, och ca 50% stänger av om den är längre än två minuter. Men det beror såklart vilken målgruppen är och vilket intresse de har av att se filmen. En konsument som surfar runt på nätet tittar såklart kortare tid än en inköpare av en förpackningsmaskin som har letat upp och ska se en film om en specifik förpackningsmaskin.

Stänger en tittare av efter halva filmen missar personen budskapet i den andra halvan, så det är en anledning till att hålla filmen kort. Vidare så är det många som inte ens sätter igång en film om de ser att den är flera minuter lång. En möjlighet är att göra en längre version som du lägger på webbsidan och en kortare variant för sociala medier och nyhetsbrev.

Manus

Vi får ofta frågan om hur man skriver en manustext vilket många tycker är svårt. Vi brukar säga att mycket av texten och budskap brukar redan finnas formulerade i text på webbsida och i tryckt material. Då kan man börja med att gå igenom den informationen. Är det en produkt kan man fråga sig vad är det som skiljer sig från andra produkter. Varför ska man välja er produkt framför andra?


När du har bestämt hur lång filmen ska bli kan du sätta upp vilka punkter du vill berätta om. Filmer brukar inte börja från sekund ett, så först är det en inledning på några sekunder. Sedan är det ofta något om hur det varit innan eller historik om företaget/organisationen. Efter det kommer huvuddelen av filmen med själva budskapet. I slutet kan det exempelvis vara en sammanfattning samt en avslutande skylt med logotype och webbadress för mer information. En idé kan vara att kolla runt på YouTube och konkurrenter och andra har för upplägg för att få inspiration och även tankar om hur du inte vill ha det.

När texten är klar är det bra att läsa igenom den högt, helst för någon annan person, och långsamt för att få en någorlunda uppfattning om hur lång filmen kan bli. Tänk på att det går bort tid för inledning, slut och att det ska vara luft i filmen. Det brukar sägas att i en film så ska man låta bilderna jobba.

Tänk även på att låta andra läsa igenom texten och ge feedback. Det har hänt flera gånger att när filmen är klar så ska en beslutsfattare som inte alls varit inblandad ändra på texten. Då blir det extra arbete, och kostnader med att läsa in texten igen och klippa om filmen. Andra gånger har en film mejlats runt med texten ”Vad tycker ni?”. Då är det ofta flera medarbetare som tyckt till och vill ändra lite allt möjligt även om de inte alls är insatta eller vet något om marknadsföring. Så involvera bara de som är verkligen berörs.

Känns det ändå svårt att skriva en bra text kan det vara bra att anlita en copywriter. Eftersom film är ett lite speciellt medium är det bra att hitta någon som är van vid att arbeta med film.

Vi brukar utgå från texter som redan finns på webbsida och i annat material och sedan på ett möte tanka av kunden på den information som kunden vill nå ut med.

Intervjuer som en röd tråd

Ett alternativ eller komplement till en berättarröst är att intervjua någon som får berätta om verksamheten eller en produkt/tjänst. Det kan vara någon på företaget, men att intervjua en kund ger högre trovärdighet.


Precis som med en text gäller det att fundera på vilket budskap man vill nå ut med. Sedan ställs frågorna utifrån det. För att få lite variation kan 8–12 frågor vara lagom. Det är bättre med fler frågor för att kunna ha mer material att välja bland. Ofta ställer vi om frågorna två gånger för att få lite variation, ibland kan svaren bli olika. Det kan även vara så att det något ljud i bakgrunden som stör eller att någon stakar sig och då är det bra att ha en extra tagning.


Filmen blir bättre om frågeställarens frågor inte är med, så de brukar vi klippa bort. Det innebär att svaren på nåt sätt innehåller frågan. För att få in feed-good-känsla är det bra att ställa några personliga frågor och att ställa följdfrågor. Siffror och statistik brukar tittaren glömma ganska snabbt. Det som sitter kvar är känslan för en produkt eller företag.


Vidare så brukar vi inte ge frågorna i förväg till den som vi brukar intervjua. Det märks om svaren är intränade och det blir mer känsla i det om det är spontana svar. Det brukar räcka med att i förhand berätta om ungefär vad man ska berätta om.


Ett enkelt sätt att väcka intresse i en film är att använda sig av inklippsbilder. Precis som i TV-reportage börjar man med en etableringsbild på personen man intrervjuar och växlar den sedan med klippbilder. Bildernas syfte är att stärka berättelsen och göra den mer levande